PIELGRZYMKA 2002
w obiektywie

Dzień: 1 (3 sierpnia 2002 r.)

Msza Święta rozpoczynająca pielgrzymkę
Homilia Metropolity Lubelskiego
Wyjście grup sprzed Archikatedry (grupy 1-6)
Wyjście sprzed Archikatedry (grupy 7-10)
Wyjście sprzed Archikatedry (grupy 11-16)
pielgrzymi na trasie i w czasie posiłku w Strzeszkowicach i Matczynie
Apel II i III kolumny w Bełżycach

Dzień: 2 (4 sierpnia 2002 r.)

Wrażenia z pierwszych kilometrów zarejestrowane przez reporterów Radia Plus Lublin
Msza Święta i posiłek, a potem w drogę...
Pielgrzymka w trzech kolumnach i apel w Urzędowie
Po co idziemy? Pielgrzymi o sobie.
Służba zdrowia na pielgrzymce

Dzień: 3 (5 sierpnia 2002 r.)

Grupy 17 (Chełm) i 18 (Krasnystaw) na trasie do Gościeradowa
Apel w Księżomierzy
Posiłek na pielgrzymce
Przeprawa III kolumny przez Wisłę

Dzień: 4 (6 sierpnia 2002 r.)

Msza Święta w Księzomierzy
I i II kolumna przekracza Wisłę w Annopolu
Wejście do Ożarowa
Apel w Ożarowie

Dzień: 5 (7 sierpnia 2002 r.)

Msza Święta w Ćmielowie
Odpoczynek w Bodzechowie
Na trasie do Ćmielowa i Ostrowca Świętokrzyskiego
Apel w Szewnej
Służby nagłośnienia i łączności w akcji - gdy pielgrzymi idą, jedzą i śpią - oni czuwają

Dzień: 6 (8 sierpnia 2002 r.)

Msza Święta i odpoczynek I i II kolumny w Waśniowie
Odpoczynek III kolumny w Waśniowie
Msza Święta III kolumny na Świętym Krzyżu
Droga na Święty Krzyż
Odpoczynek na Świętym Krzyżu
Pole namiotowe grupy 3 i 9 oraz apel w Bielinach
Pielgrzymi na Świętym Krzyżu
Homilia Biskupa Ryszarda Karpińskiego na Świętym Krzyżu

Dzień: 7 (9 sierpnia 2002 r.)

Msza Święta w Skorzeszycach
W drodze do Sukowa i Dymin
Odpoczynek w NIestachowie
Apel w Dyminach i pole namiotowe grrupy 9 wokół kościoła
Świadectwa o Toronto
Rozbijamy namioty....
Odwiedziny Księdza Infułata Jerzego Pawlika
Homilia Biskupa Mieczysława Cisło w Skorzeszycach

Dzień: 8 (10 sierpnia 2002 r.)

Z wizytą w XX Pielgrzymce Zamojsko-Lubaczowskiej
Droga do Chęcin
Msza Święta i posiłek w Chęcinach
Droga do Małogoszcza
Wierna Rzeka
Apel w Małogoszczu

Dzień: 9 (11 sierpnia 2002 r.)

Msza Święta w Małogoszczu
Świadectwa gości z zagranicy
Postój i posiłek w Kozłowie
Droga do Włoszczowy
Kuchnia grupy "3" pracuje i czeka na pątników...
Apel we Włoszczowie
Przewodnik Pielgrzymki o gościach zza granicy

Dzień: 10 (12 sierpnia 2002 r.)

Msza Święta w Czarncy i droga do Koniecpola
W drodze do Koniecpola pod burzowymi chmurami (1)
W drodze do Koniecpola (2)
Masza Święta w Czarncy - przeżycia pątników

Dzień: 11 (13 sierpnia 2002 r.)

W drodze
W drodze (2)
Nasi duszpasterze
Ostatnia pielgrzymkowa Eucharystia
Wejście na Przeprośną Górkę

Dzień: 12 (14 sierpnia 2002 r.)

Pielgrzymi wchodzą w Aleje NMP
Msza Święta na Jasnogórskich Wałach
Pielgrzymi przed Jasnogórskim Szczytem (1)
Pielgrzymi przed Jasnogórskim Szczytem (2)
Pielgrzymi u stóp Jasnej Góry
Holmilia Metropolity Lubelskiego na Jasnogórskim Szczycie