PIELGRZYMKA 2004
w obiektywie

27-07-2004 r.
:: Pierwszy dzien pracy sekretariatu pielgrzymki
31-07-2004 r.
:: Spotkania organizacyjne
01-08-2004 r.
:: Msza św. inaugurująca Pielgrzymkę Chełmską
:: Wyjście "17" z Góry Chełmskiej - cz. 1
:: Wyjście "17" z Góry Chełmskiej - cz. 2
:: Grupa 17 w drodze z Chełma do Rejowca
:: Odpoczynek i posiłek "17" w Rejowcu
:: "17" w obiektywie przewodnika grupy
:: Apel "17" w Krupem
02-08-2004 r.
:: Odpoczynek "17" w Siennicy Nadolnej
:: "17" w drodze do Krasnegostawu i Msza św. "17" i "18" w kościele św. Franciszka
:: Wyjście "18" na trasę pielgrzymki
:: Odpoczynek w Białce
:: Ostatnie kilomentry i apel "17" i "18"
03-08-2004 r.
:: Msza św. Przed Archikatedrą inaugurująca XXVI Pielgrzymkę Lubelską
:: Msza św. w obiektywie K. Artymiak
:: Wyście grup 1-16 z Placu Katedralnego
:: Pierwsze odpoczynki
:: Grupy kolumny I na trasie
:: Grupy kolumny II i III na trasie
:: "17" w drodze z Gorzkowa do Wysokiego
:: "18" wkracza do Wysokiego
:: Apel "17" i "18" w Wysokiem
:: Relacja dźwiękowa
04-08-2004 r.
:: Kolumna I w drodze do Wilkołaza
:: Kolumna II w Chodlu
:: Kolumna III w Poniatowej
:: Odpoczynki "17" i "18": Tarnawka i gdzieś przed Zakrzówkiem...
:: Stara Wieś - czyli ile kilometrów do Częstochowy?
:: Relacja dźwiękowa
:: "17" i "18" w Zakrzówku
05-08-2004 r.
:: Msza św. u św. Otylii w Urzędowie
:: Ślub Alicji i Pawła z "13"
:: Msza św. III kolumny w Opolu Lubelskim
:: Posiłek w Dzierzkowicach
:: Grupy chełmskie w Kraśniku i na trasie
:: Przeprawa promowa kolumny III przez Wisłę
:: Przeprawa przez Wisłę - cz. 1/2
:: Przeprawa przez Wisłę - cz. 2/2
:: Apel w Księżomierzy ("10" i "16")
:: Apel "17" i "18" w Gościeradowie
06-08-2004 r.
:: Msza św. na Polu Zjawienia w Księżomierzy
:: Odpoczynki na trasie do Ożarowa
:: Pielgrzymka w obiektywie ks. Piotra Drozda
07-08-2004 r.
:: Odpoczynek w Drygulcu
:: Msza św. w Ćmielowie
:: Odpoczynek w Bodzechowie
:: Pielgrzymi na ulicach Ostrowca Świętokrzyskiego
08-08-2004 r.
:: Pielgrzymi w drodze na Święty Krzyż
:: Msza św. na Świętym Krzyżu
:: Pielgrzymka w obiektywie wojska
:: Kolumna III (grupa 9) w obiektywie braci jezuitów (www.jezuici.pl)
:: Kolumna III (grupa 11) w obiektywie ks. Wiesława Podlodowskiego
09-08-2004 r.
:: Kolumna III (grupa 9) w obiektywie Eweliny Kawalec
:: Msza św. w lesie koło Skorzeszyc
:: Msza św. w Skorzeszycach - cz. 2
10-08-2004 r.
:: pielgrzymi w drodze do Chęcin
:: Msza św. w Chęcinach
:: Pielgrzymi w drodze do Małogoszcza
:: Pielgrzymka w obiektywie Tomasza Zawady (nagłośnienie)
:: Relacje dźwiękowe
11-08-2004 r.
:: Msza św. w Małogoszczu
:: Przerwa obiadowa w Kozłowie
:: Droga do Włoszczowy
:: Grupa 1
:: Grupa 2
:: Grupa 3
:: Grupa 4
:: Grupa 6
:: Grupa 7
:: Grupa 8
:: Grupa 9
:: Grupa 10
:: Grupa 11
:: Grupa 12
:: Grupa 13
:: Grupa 14
:: Grupa 15
:: Grupa 16
:: Grupa 17
:: Grupa 18
:: Pielgrzymka w obiektywie ks. Piotra Drozda
12-08-2004 r.
:: Msza św. w Czarncy
:: Msza św. w Czarncy (ks. Wiesław Podlodowski)
:: Namioty "9" w Koniecpolu (fot. Tomasz Zawada)
:: "17" w drodze do Koniecpola i apel z wojskiem - fot. ks. Piotr Drozd
13-08-2004 r.
:: Msza św. w Ulesiu
:: Wyjście na trasę w Przyrowie
:: Przeprośna Górka
:: Namioty "18" w Kusiętach
:: Deszczowy dzień... (fot. ks. Wiesław Podlodowski)
14-08-2004 r.
:: Pielgrzymi już w Alejach NMP
:: Pielgrzymi u stóp jasnogórskich wałów
:: "17" w Alejach NMP (fot. ks. Piotr Drozd)
:: Ostatnie dni "9" (br. Paweł Kowalski SJ)
:: Ostatnie dni pielgrzymki w obiektywie ks. Artura Surowskiego
:: Ostatnie dni pielgrzymki w obiektywie br. Pawła Kowalskiego SJ
:: Ostatnie migawki z trasy (fot. ks. Wiesław Podlodowski)
:: Ostatnie migawki z trasy (fot. ks. Piotr Drozd)
:: Wejście na plac jasnogórski - grupy 1-9 (fot. Tomasz Zawada)
:: Wejście na plac jasnogórski - grupy 10-18 (fot. Tomasz Zawada)
28-08-2004 r.
:: Wąwolnica - XI Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej - cz. 1a
:: Wąwolnica - XI Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej - cz. 1b
:: Wąwolnica - XI Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej - cz. 2