« z 12 »

Było wyjątkowo lekko, przyjemnie, intensywnie duchowo, trochę za krótko – z takimi nastrojami pielgrzymi z grup nr 6, 7, 8 kończą dzień we Włoszczowie. Trasa wyjątkowo urokliwa, bo biegnąca w większości przez las, łąki, nad stawami. Dzień wypełniony był modlitwą, śpiewem, ale i tańcem, z grupa nr 6 belgijka jest punktem obowiązkowym na postoju. Pielgrzymi z Włoszczowy przed 19:00 ruszają do Lublina.

Jutro Msza św. o godz. 7:00 we Włoszczowie rozpocznie kolejny dzień pielgrzymki. Sztafetę poprowadzą grupy nr 10 i 18. Autokary z Krasnegostawu wyjadą o godz. 3:00, a z placu Zamkowego w Lublinie o 3:30.

« z 8 »

« z 13 »

« z 4 »
« z 4 »
« z 15 »
« z 11 »

Do 15 lipca księża przewodnicy przyjmować będą zapisy na kolejne dni pielgrzymowania. Podobnie jak rok temu, tak i teraz pielgrzymka będzie miała charakter sztafety. Pierwsze grupy na szlak wyruszą 4 sierpnia.  Pielgrzymować będziemy tylko w 1. kolumnie trasą przez Bełżyce, Chodel, Księżomierz. Pierwszego dnia pątnicy dochodzą do Chodla, a drugiego do Księżomierzy (Msza św. u św. Otylii), później trasy są podobne do tych tradycyjnych.

Hasło 43. Pieszej Pielgrzymki z Lublina na Jasną Górę brzmi – Eucharystia- prawdziwe życie. Konferencje wygłosi ks. Paweł Wróbel.

Adresy mailowe do księży przewodników znajdują się w zakładce Informacje.

Eucharystia – prawdziwe życie – to hasło tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Konferencje w tym roku przygotuje ks. Paweł Wróbel salwatorianin. Już oficjalnie możemy rozpocząć przygotowania do 43. Pieszej Pielgrzymki. Ze względu na obecną sytuację i warunki, jakie muszą spełnić organizatorzy konwencja pielgrzymowania będzie taka jak w ubiegłym roku.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Maj to miesiąc poświęcony naszej Matce. Nabożeństwo majowe jest odprawiane w Kościele katolickim ku czci Matki Bożej, podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę.

W Polsce nabożeństwo majowe znane było już w XVIII wieku. Jednak rozkwit tego nabożeństwa przypada na pierwszą połowę XIX wieku. Za sprawą jezuity o. Franciszka Ksawerego Asuma nabożeństwo majowe odbyło się w Tarnopolu w 1827. Później zaczęto tą modlitwę praktykować we Lwowie (1832), w Nowym Sączu, Krakowie (najprawdopodobniej w 1849) oraz w Warszawie w kościele Św. Krzyża (1852) dzięki działalności misjonarzy. Nabożeństwo majowe stało się bardzo popularne i znane w Polsce w drugiej połowie XIX w. Przyczyniły się do tego decyzje podjęte w okresie od 1859 do 1864 przez władze wszystkich diecezji polecające duchowieństwu rozpropagowanie tego nabożeństwa. Od lat 70. XIX w. nabożeństwo majowe także było odprawiane przy przydrożnych kapliczkach.

Litania do Najświętszej Maryi Panny
(Loretańska)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Matko Kościoła,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowa,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Królowo świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niedziela Miłosierdzia Bożego obchodzona jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy ku czci Miłosierdzia Bożego. Wypada pomiędzy 30 marca a 2 maja, ustanowiona w 2000 roku.

Orędownikiem Bożego Miłosierdzia był Jan Paweł II. W 1995 roku podczas modlitwy Regina Coeli powiedział tak:

„Miłosierdzie Boże, jak pomaga nam to zrozumieć doświadczenie mistyczne bł. Faustyny Kowalskiej wyniesionej do chwały ołtarzy dwa lata temu, ukazuje prawdę, że dobro zwycięża zło, życie jest silniejsze od śmierci, miłość Boga jest mocniejsza od grzechu. To wszystko ukazuje się w tajemnicy paschalnej Chrystusa. Tutaj Bóg pokazuje, kim jest naprawdę: Ojcem o czułym sercu, który nie zniechęca się wobec niewdzięczności  swoich  dzieci i zawsze jest gotowy do przebaczenia.” Watykan, Modlitwa Regina Coeli, 23 kwietnia 1995

Chrystus Zmartwychwstał – prawdziwie Zmartwychwstał! A my zmartwychwstańmy ku Miłości.

Wszystkim Pielgrzymom, przyjaciołom pielgrzymki, ofiarodawcom funduszu Idę z Tobą życzymy błogosławionych Świąt!

Uwertura Paschy – pod takim hasłem ks. Mirek Ładniak przygotował komentarz do słów niedzielnej Ewangelii. Wkraczamy w Wielki Tydzień, zachęcamy do wysłuchania słów, które pomogą w przeżywaniu tych najważniejszych dni.

Dlaczego chcesz zobaczyć Jezusa? To pytanie zadaje ks. Mirek w rozważaniach do słów Ewangelii V niedzieli Wielkiego Postu.

Ewangelia (J 12, 20-33)

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

IV Niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Ewangelia (J 3, 14-21)

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

Wielkie sprzątanie sumienia – takie słowa są komentarzem do słów niedzielnej Ewangelii. Komentarz przygotował ks. Mirosław Ładniak.

https://bobola.pl/info/wideo-zaproszenia/wielkie-sprzatanie-sumienia

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Nadzieja Góry Tabor- zachęcamy do wysłuchania komentarza do słów Ewangelii na drugą niedzielę Wielkiego Postu.

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu będziemy zachęcać Was do wysłuchania komentarza do słów Ewangelii. Zachęcamy też do podejmowania wielkopostnych wyrzeczeń. Pomocny może być Bank Wielkopostny. Co tydzień są tu nowe wyzwanie, które pomogą lepiej przygotować się do świąt. https://bobola.pl/info/bank-wielkopostny

Komentarz do Ewangelii przygotowuje ks. Mirek Ładniak.

Środa popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres 40-dniowego Wielkiego Postu. Jest to czas pokuty i nawrócenia. Wiernym zaleca się post, modlitwę i jałmużnę. W kościołach głowy wiernych posypywane są popiołem na znak pokuty.

Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w środę popielcową słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.  W tym roku ze względu na pandemię ten obrzęd będzie wyglądał inaczej, słowa te wypowie po pobłogosławieniu popiołu i pokropieniu go wodą święconą, w milczeniu posypywał będzie głowy wiernym. „(…) Po pobłogosławieniu popiołu i pokropieniu go wodą święconą w milczeniu, kapłan zwraca się do obecnych, recytując jeden raz formułę, którą znajdujemy w Mszale Rzymskim: 'Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię’ albo 'Pamiętaj, że jesteś prochem, i w proch się obrócisz’. Następnie kapłan oczyszcza ręce, zakłada maskę ochronną, zasłaniając usta i nos, i posypuje głowy tym, którzy do niego przychodzą, lub, jeśli to stosowne, idzie do tych, którzy stoją na swoich miejscach, nie wypowiadając żadnych słów” – czytamy specjalnej nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa ma zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko 40 dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: 40 dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; 40 lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; 40 dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Boga Tablice Prawa.
Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnych, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. przez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych.
Z liturgii znika radosne „Alleluja” i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą jest przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.

Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko 40 godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie około V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym 40 dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.

Liturgiczna adaptacja posypywania głów popiołem pojawia się dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Ważną częścią przeżywania postu jest śpiewanie pieśni pokutnych, a także uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych, m.in. niedzielnych gorzkich żalach i piątkowej drodze krzyżowej.

Niedziela Wielkanocna przypada w tym roku 4 kwietnia. W środę popielcową katolicy rozpoczynają post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga.

miłość Boga do człowieka. Na ten szczególny czas życzenia składa ks. Mirek Ładniak, przewodnik lubelskiej pieszej pielgrzymki.

To pierwszy w skali kraju, nadawany z Lublina, 5-odcinkowy internetowy festiwal koncertów kolędowych w wykonaniu artystów pochodzących z różnych regionów Polski:

Maciej Miecznikowski (Kaszuby), ViolaBrzezińska (Warmia i Mazury), Krzysztof Kiljański (oficjalny profil) i Witold Cisło (Lubuskie), Magda Steczkowska (Podkarpacie), Olga Szomańska (Dolny Śląsk).

Nagrania wszystkich 5 koncertów zostaną zrealizowane z kościoła św. Andrzeja Boboli w Lublinie.

Kolejne koncerty cyklu „Z kolędą przez Polskę” będą dostępne od 29 grudnia na youtubowym kanale Bobola TV i facebookowym profilu parafii oraz Pielgrzymka Lubelska, a także na stronach:

➡ www.bobola.pl,

➡ pielgrzymka.lublin.pl.

Projekt realizowany jest poprzez wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Fundusz Wsparcia Kultury 2020.

Boże Narodzenie … ??? – jak przeżyć te wyjątkowe dni w tym trudnym czasie? O tym w komentarzu do słów Ewangelii mówi ks. Mirek.

Ewangelia wg św. Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Trzecia niedziela adwentu nazywana jest niedzielą  gaudete – radości – dlaczego? O tym w komentarzu ks. Mirka do słów Ewangelii.

Łk 3,10–18

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Czy pewność siebie wyklucza pokorę? Pytanie to zadaje ks. Mirosław Ładniak w drugą niedzielę adwentu nawiązując do Ewangelii. Przewodnikiem dnia jest Jan Chrzciciel zachęcający do prostowania ścieżek.

EWANGELIA

Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”.
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

Nie prześpijmy tego czasu – w Kościele rozpoczynamy adwent – czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Na naszej stronie co tydzień publikować będziemy komentarz przygotowany przez ks. Mirka Ładniaka. Zachęcamy też do udziału w Giełdzie Adwentowych Wyzwań.

W tym roku ten czas jest inny niż zwykle. Pandemia zburzyła porządek rzeczy, wymusza zmiany w naszym życiu, wyznacza zasady bezpieczeństwa, do których musimy się stosować, by mieć szansę obrony przed zakażeniem koronawirusem. Pamiętajmy jednak o adwentowych praktykach – roratach, postanowieniach, rekolekcjach.

Specjalnie na ten okres proponujemy nową inicjatywę Giełda Adwentowych Wyzwań. Będzie to wspaniała pomoc, w owocnym przeżyciu Adwentu, która zmobilizuje nas do refleksji i pracy nad sobą. Co należy zrobić? 1. Zainstalować aplikację Bobola Lublin na swoim telefonie. 2. Przygotować notatnik, zeszyt, kartkę do spisywania swoich przemyśleń – będzie to nasza Księga Adwentowych Refleksji. 3. Codziennie rano przeczytać odebraną w aplikacji wiadomość ze specjalnym wyzwaniem na dany dzień. 4. Działać!

Msza Święta pogrzebowa brata Ryszarda Gronowskiego będzie odprawiona w piątek 13 listopada o godzinie 13.00, w lubelskiej katedrze. Mszy św. przewodniczyć będzie abp Stanisław Budzik. Biorąc pod uwagę obostrzenia związane z pandemią, w archikatedrze podczas Mszy Świętej może przebywać 80 osób. Brat Rysio Gronowski był wytrwałym pielgrzymem, na szlaku obecny co roku. Znany przez pokolenia pątników i kapłanów, niestrudzony, zawsze na czele grupy nr 1. Od samego początku na szlaku lubelskiej pieszej pielgrzymki, przypominały o tym znaczki wpięte w kapelusz. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Ps. Szczegóły uroczystości pogrzebowych zostaną przekazane wkrótce.

Do końca miesiąca możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym to co najcenniejsze – modlitwę. Z powodu pandemii nie tak, jak w latach poprzednich od 1 do 8 listopada, ale do 30 możemy ofiarować odpust zupełny. Pamiętajmy w modlitwach o pielgrzymach, naszych przyjaciołach, którzy co roku gościli nas w swoich domach, którzy otwierali dla nas swoje domy, ale przede wszystkim serca.

Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, jednocześnie dostosowując warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym.

Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

Odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, a także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych.

2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w naszej tradycji dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej „zaduszkami”. Kościół przychodzi w ten dzień z pomocą duszom czyśćcowym.

Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne. Zgodnie z dekretem wydanym na polecenie papieża Franciszka przez Penitencjarię Apostolską, w tym roku w dniach od 1 do 30 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia.

Warunkiem jest nawiedzenie cmentarza lub kościoła oraz wypełnienie zwykłych warunków, tj. przystąpienie do komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw: Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.

Przypomnijmy,  w uroczystość Wszystkich Świętych – czyli 1 listopada – w Kościele katolickim, a także w wielu Kościołach protestanckich wspominaliśmy wszystkich tych, którzy już dostali się do nieba. Chrześcijanie czczą tym samym zarówno wyniesionych na ołtarze, jak i anonimowych świętych. W uroczystość Wszystkich Świętych nie tylko modlimy się za naszych bliskich zmarłych, ale przede wszystkim uświadamiamy sobie sens naszego życia: jestem tutaj na ziemi po to, żeby być świętym.

Pielgrzymi są już na Jasnej Górze. Szczęśliwi, że mogli uczestniczyć w sztafecie modlitwy pątnicy podkreślają, że to wielka łaska pielgrzymować. Na Alei NMP w Częstochowie pątników przywitał abp Stanisław Budzik, który wraz z ks. Mirosławem Ładniakiem witał ich na Wałach Jasnogórskich.

Powitanie pielgrzymów na Wałach Jasnogórskich

42. Lubelska Piesza Pielgrzymka rozpoczęła się 4 sierpnia w lubelskiej archikatedrze, zakończyła po 11 dniach pielgrzymowania.

« z 5 »

Grupy nr 17, 18, 19 są już w drodze na Jasną Górę. Dzień zaczęli wcześnie, bo tuż po północy, a po godz. 7:00 byli w Kusiętach. Teraz pokonują ostatnie kilometry przez las w stronę Mirowa, a po godz. 9:00 ruszą w stronę Ali NMP. Wejście zaplanowane jest na 10:45. Nastroje pielgrzymów nie moga być tu inne – jest radość i szczęście.

Zaczęli ostatni dzień wędrówki

Msza św. sprawowana będzie na Wałach Jasnogórskich o 13:00. Transmisja z wejścia, jak i Eucharystii na naszej stronie.

14 sierpnia zakończy się 42. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Sztafetę modlitwy kontynuować będą grupy nr 17, 18, 19. W trasę autokary wyruszą o 1:30 z Chełma, 2:00 z Krasnegostawu i 2:30 z Lublina. W trasę wyruszymy o 7:30 z Kusiąt. W ciągu dnia zaplanowano jeden postój w Mirowie, a później pątnicy przejdą na Jasną Górę. Wejście na szczyt zaplanowano na 10:45, natomiast Msza św. sprawowana będzie o 13:00. Pątników na Alejach NMP w Częstochowie przywita abp Stanisław Budzik. Tradycją jest, że metropolita wita i wprowadza pielgrzymów na Alejach, a później wraz z ks. Mirosławem Ładniakiem pozdrawia z Wałów i wprowadza do kaplicy MB Częstochowskiej.

Ok 1200 osób w tym roku wędrowało na Jasną Górę. Codziennie były to inne osoby, z innych grup. Autokary, które dowoziły pątników na szlak zrobiły ok 16 tys. km – to było wielkie wyzwanie logistyczne, ale już można powiedzieć, że się udało – mówi ks. Mirosław Ładniak, przewodnik pieszej pielgrzymki.

ks. Mirosław Ładniak

Jutro (piątek) po Mszy św. na Jasnej Górze, o 15:30 ostatnie autokary ruszą w stronę Lublina, Chełma i Krasnegostawu.

Ostatni dzień na szlaku to okazja do podziękowań. Ks. Mirosław Ładniak przewodnik pielgrzymki tradycyjnie już na ostatniej, wspólnej Mszy św. podziękował służbom za posługę na szlaku. Tak wyglądają służby 🙂

Ojcowie Duchowni Pielgrzymki

Ks. Jan Domański Ks. Bogdan Staszczuk

Księża posługujący całą pielgrzymkę

Ks. Sławomir Jargiełło Ks. Waldemar Taracha

Sekretariat:

Małgorzata Stacharska Grażyna Kustosz Kinga Adamkiewicz Ireneusz Renda

Służba Porządkowa:

Marek Brodacki

Biuro Informacji Pielgrzymkowej:

Dorota Choma Karolina Szponar

Służba Zdrowia:

Mirosław Szozda Mirosław Gózd Gustaw Kozak Ryszard Iwanicki Ilona Podstawka Marcin Sim Iwona Sygnowska

MTOILET

Grzegorz Rusek

Nagłośnienie i transmisje live:

Kamil Błaszczak Aleksandra Haczewska Jerzy Michalczuk

Służba liturgiczna:

Al. Karol Kapica Al. Kamil Błaszczak Al. Emilian Wolski Dk. Damazy Soja Margaryta Nagaieva

Autokary:

Artur Motyl

Kierowca KS. PRZEWODNIKA

Waldemar Stacharski

W tym roku wsparli nas:

Wojewoda Lubelski

MPK Lublin

MAR-JOLA Mariola i Tomasz Widerlik

Piotr Więckowski

Dziesiąty dzień pielgrzymowania zakończyły grupy nr 3, 15, 16. Większość to pątnicy, którzy wrócili na szlak, jednak w tym roku nie brakowało „pierwszaków”. Sztafeta modlitwy pozwoliła uczestniczyć tym, którzy chcieli, ale bali się 11 dni wędrówki. Dla tych co po raz pierwszy i dla tych, co po raz kolejny ten dzień dał się we znaki.

Zakończyli dziesiąty dzień pielgrzymowania

Ostatni dzień pielgrzymki to droga z Kusiąt na Jasną Górę. Ten dzień rozpocznie się o 7:00, wejście planowane jest na 10:45, natomiast Msza św. sprawowana będzie o 13:00.

Dziesiąty dzień dobiega końca, pielgrzymi pokonują ostatnie kilometry i docierają do Turowa. Upał nie odpuszcza, dokucza pątnikom, ale ci się nie poddają. Niosą ich intencje i wiara, że ten trud przyniesie owoce.

Z modlitwą na usta maszerują do Turowa

Dziś na trasie powinna być tzw. Przeprośna Górka, ze względów logistycznych i sanitarnych trasa ostatniego odcinak uległa zmianie. Jutro dzień rozpocznie się o 7:00 w Kusiętach.

« z 19 »

Nawiązując do Ewangelii dnia dzisiejszego o. Andrzej Derdziuk podkreślał, że przebaczanie jest wielką łaska, która ubogaca przede wszystkim nas. Podkreślał, że jeśli zrozumiemy iż przebaczanie to nie robienie komuś łaski, a ubogacanie samego siebie to wielki dar. – Kiedy przebaczamy nie dajemy od siebie, ale z tego co otrzymaliśmy wcześniej.

kazanie o. Andrzeja Derdziuk

To była ostatnia Msza św. pielgrzymkowa, ta jutrzejsza sprawowana na Jasnej Górze będzie z udziałem uczestników innych pielgrzymek. Dzisiejsza była okazją do podziękowań, za wszystkich tych, którzy tworzą Lubelską Pieszą Pielgrzymkę, zaczynając o pielgrzymów, przez naszych przyjaciół, uczestników duchowych, fundatorów funduszu Idę z Tobą, ojców duchownych, księży, służbę medyczną oraz liturgiczną. Wszystkim podziękowania złożył przewodnik pielgrzymki ks. Mirosław Ładniak.

« z 11 »

Pierwsze kilometry już za grupami, które dziś przejęły modlitewną sztafetę. Przedostatni dzień na szlaku 42. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki należy do grup nr 3, 15, 16. Pełni sił i entuzjazmu przyjechali ze swoich parafii, nie straszny im upal i noszenie emblematów.

Rozpoczęli dziesiąty dzień pielgrzymowania

Pielgrzymi dziś mają do pokonania odcinek z Koniecpola do Turowa. Msza św. sprawowana będzie ok. 10:30 w Przyrowie, w parafialnym kościele. Transmisja na naszej stronie. Dojście do Turowa planowane jest ok. godz. 17:00.

O 7:00 rano na szlak wyruszą pielgrzymi z grup nr 3, 15, 16. Przed nimi ok. 30 km i ostatnia już góra – tzw. Przeprośna Górka. Ostatnia wspólna Msza św. sprawowana będzie w kościele w miejscowości Przyrów ok. godz. 10:30. Pątnicy z Lublina, Łęcznej i Lubartowa wyjadą dość wcześnie, bo o 3:00.

To już ostatni „pełny” i dość wymagający dzień przed pątnikami. Pogoda zapowiada się podobna do tej dzisiejszej, czyli będzie gorąco. Pielgrzymi dotrą do Turowa ok. 17:00, by stamtąd wyruszyć z powrotem do domów.

14 sierpnia sztafetę modlitwy kontynuować będą grupy nr 17, 18, 19.

Upały nie odpuszczają, pielgrzymi się nie poddają – za grupami nr 12, 13, 14 bardzo ciepły dzień. Jak twierdzą, tak gorąco jeszcze nie było, a na szlaku w większości byli drugi raz. Na szczęście wszyscy bezpiecznie dotarli do Koniecpola, gdzie wsiedli do autokarów i ruszyli w stronę domów.

Kończą dzień dziewiąty

Jutro na szlak wyruszą grupy 3, 15, 16.

« z 8 »

Tradycją lubelskiej pielgrzymki jest podejmowanie postanowień. To wyzwania na następnych kilkanaście miesięcy. Często jest to duchowa adopcja dziecka poczętego, ograniczanie korzystania z internetu, czy poprawianie relacji rodzinnych, wszystko po to, by podtrzymać ducha pielgrzymi, by rekolekcje w drodze nie zakończyły się wraz z powrotem do domów.

Pielgrzymi podejmują wyzwania

Wszystkie intencje złożone w funduszu Idę z Tobą, te składane na codziennej Mszy św. złożone zostaną 14 sierpnia u stóp Matki.

« z 8 »

W przestrzeni naszego życia mamy wiele powiązań, które albo nam utrudniają albo nam pomagają. Jednym z wymiarów, który wiąże nam ręce i nie daje nam normalnie funkcjonować – mówił w homilii ks. Waldemar Taracha. Duszpasterz pielgrzymkowy podkreślał, że łaska przebaczenia to wielki dar, o który powinniśmy się modlić.

kazanie ks. Waldemara Tarachy

Włoszczowa to tradycyjnie na szlaku lubelskiej pielgrzymki dzień postanowień. Duszpasterze zachęcają, by 15 sierpnia, w domach czy też kościołach, jako owoc pielgrzymowania podjąć wyzwanie. Często była to adopcja dziecka poczętego, to wymierny owoc rekolekcji w drodze – mówił na początku Mszy św. ks. Mirosław Ładniak.

Po raz drugi na szlak 42. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki przyjechały grupy nr 12, 13, 14. Wyjechali dość wcześnie, ale jak mówią ten trud jazdy dołączają do trudu pielgrzymowania i z takim nastawieniem rozpoczynają dzień. Pierwszy etap bardzo krótki kilkaset metrów do kościoła we Włoszczowie, gdzie za chwile rozpocznie się Msza św.

Rozpoczynają dziewiąty dzień pielgrzymowania

Po Mszy św. grupy ruszą w drogę, przed nimi odcinek do Koniecpola.

Mszą św. o godz. 7:00 pielgrzymi z grup nr 12, 13, 14 rozpoczną kolejny dzień wędrowania. Autokary z Kraśnika i Świdnika wyjadą dość wcześnie, bo o godz. 3:00, natomiast z Puław pół godziny później. Po dotarciu do Włoszczowy i po Mszy św. pielgrzymi rusza w stronę Koniecpola. Słowa „Pomocni Maryi” będą hasłem dnia dziewiątego.

Tradycyjnie już Włoszczowa jest miejscem postanowień pielgrzymkowych, to tu wielu pątników co roku podejmowało duchową adopcję dziecka poczętego. To nie tylko wsparcie dla matek rozważających aborcję, ale wielka mobilizacja dla nas – mówi ks. Mirosław Ładniak, przewodnik pielgrzymki i dodaje, że lubelska pielgrzymka to rodzinna pielgrzymka, w tym roku inna, ale jednak taka sama.

ks. Mirosław Ładniak

Sztafetę modlitwy dziewiątego dnia kontynuować będą ci, którzy już na szlaku byli grupy z Kraśnik, Świdnika i Puław.

Pielgrzymi wracają do domów, dzień może nie należał do najbardziej intensywnych, jednak słońce i deszcz dały się we znaki pątnikom. To były pierwsze krople deszczu, jakie spadły podczas dotychczasowej wędrówki. Na pewno trud włożony w pielgrzymowanie przyniesie owoce – podkreślają pątnicy wsiadający do autobusów.

Koniec ósmego dnia

Jutro dzień pielgrzymi rozpoczną Mszą św. o godz. 7:00, a wyjście planowane jest na 8:30.

I stało się, ósmego dnia pielgrzymowania popadał deszcz. Krople były wielkie, ale czas padania niezbyt długi, stąd też pątnicy nie przemokli. Konieczne co prawda było użycie peleryn i płaszczów przeciwdeszczowych, jednak jak podkreślają pątnicy nie straszny taki deszcz.

pierwszy deszcz

Z ostatniego postoju pątnicy wyruszyli już w słońcu, a więc do wyjazdu będą już wysuszeni 🙂

« z 5 »

Z bratem i siostrą, na końcu czy na początku to bez znaczenia, ważne, że razem. Na szlaku pielgrzymki więzi się zacieśniają, a potwierdzają, to ci, którzy nie wyobrażają sobie samotnego wędrowania. Coraz częściej na pielgrzymkę wybierają się małżeństwa i cale rodziny. Wiedzą, że wspólny trud, pokonywanie słabości dodaje sił w codzienności.

W grupie siła

Przed pątnikami jeszcze kilkanaście kilometrów, pielgrzymi na godz. 18:00 dotrą do Włoszczowy.

« z 19 »

Wybierajmy te treści, które nas ubogacają, tak abyśmy mogli promieniować Chrystusem – mówił w kazaniu ojciec duchowny pielgrzymki ks. Jan Domański. – Jeśli odkryjesz, że Chrystus jest blisko to będziesz umiał odrzucić to zechce zburzyć piękno twoich myśli, pragnień, działań. pozwólmy się przeniknąć duchem Ewangelii.

homilia ks. Jana Domańskiego

– Tylko człowiek ogarnięty Ewangelia może uratować świat – dodał na koniec ks. Jan Domański. Pielgrzymi po Mszy wyruszyli w drogę do Kozłowa.

W Małogoszczu rozpoczyna się ósmy dzień rekolekcji w drodze. Grupy nr 6, 7, 10 dotarły tu przed godz. 9:00. O 9:30 rozpocznie się Msza św., a potem wędrówka. Do pokonania niespełna 25 km, już teraz jest gorąco, ale na to pątnicy są przygotowani. W dobrych nastrojach wyszli z autokarów.

Ósmy dzień wędrówki czas zacząć

Po Mszy św. pielgrzymi ruszą do Kozłowa, tam będą mieli pierwszy postój. Do godz. 18:00 maszerować będą do Włoszczowy, tam zakończą dzień.

Z Małogoszcza do Włoszczowy to odcinek, jaki muszą pokonać pielgrzymi dołączający do sztafety modlitwy. Będą to pątnicy z grup 6, 7, 10. Autokary z placu Zamkowego wyjadą o 5:30. Na miejsce dotrą ok. 9:00, tak by najpierw uczestniczyć w Mszy św. o 9:30, a później ruszyć w trasę. Zapowiada się upalny dzień, ale odcinek do pokonania niezbyt długi, to ok. 25 km.

Słowa, które towarzyszyć będą pątnikom przy wsłuchiwaniu się w konferencje to „Odpowiedzialność Kościoła. Maryja Matka Kościoła.”

To był bardzo ciepły dzień, z dłuższymi etapami, jak ten do Chęcin i następny, z czasem na modlitwę i śpiew. I każdy z pielgrzymów miał szansę odczuć trud wędrówki. Grupy 3 i 4 odbywając rekolekcje w drodze mogły liczyć na wsparcie – najmłodszych. Dziś na trasie pojawiło się kilkoro dzieci i to sprawiło, że i na postojach i na trasie i na zakończenie dnia nie brakowało powodów do uśmiechu.

Koniec dnia siódmego

Tu wielkie podziękowania należą się bratu Maćkowi z grupy nr 3 i jego współbraciom Ksaweremu i Szymonom dwóm, którzy chętnie udzielali się medialnie (Maciek zrealizował część tego nagrania), a Ania i Basia dzielnie odpowiadały na pytania zadawane do mikrofonu. WIELKIE DZIĘKI Podziękowania również płyną do rodziców najmłodszych pątników – DZIĘKUJEMY

« z 6 »

To pytanie zadawał uczestnikom Mszy św. ks. Jan Domański, ojciec duchowny pielgrzymki. W homilii duszpasterz podkreślał, że miłość buduje się przez wierność. Przypomniał również, że trzeba brać odpowiedzialność za słowa i osoby, do których mówi się kocham.

homilia ks. Jana Domańskiego

Po Mszy św. i krótkim odpoczynku grupy 3 i 4 ruszyły w dalszą drogę. Dziś dotrą do Małogoszcza, by stąd wrócić do Lublina.

« z 4 »


Fundusz solidarnościowy

Idę z Tobą!

Również i w tym roku będzie można wesprzeć fundusz "Idę z Tobą". Jest wiele osób, które nie mogą wybrać się na pątniczy szlak, gdyż sytuacja finansowa nie pozwala im na pokrycie kosztów pielgrzymki. Dlatego zapraszamy chętnych, by wsparli nasz Fundusz. W ten sposób pielgrzym, który będzie korzystał z takiej pomocy poniesie intencję ofiarodawcy przed tron Matki Bożej. Zainteresowani mogą zgłaszać swoją pomoc u księży proboszczów, w Sekretariacie Pielgrzymki, bądź bezpośrednio wpłacać kwotę na konto:

Pielgrzymka Archidiecezji Lubelskiej,
ul. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin

Tytułem:darowizna na fundusz solidarnościowy

PATRONI MEDIALNI

TRANSMISJA LIVE

OBSŁUGA REKLAMOWA

PRZYJACIELE

PARTNER
TECHNOLOGICZNY

YouTube