AKTUALNOŚCI

Grupa nr 13

Dekanaty: świdnicki i piasecki

W dawnych czasach, gdy przodkowie z tych ziem przyjęli wiarę świętą i poszli za Chrystusem, w sercach wielu narodziła się miłość do Maryi Matki Bożej. Dzisiejsi potomkowie swoich wielkich przodków, którzy zaufali Chrystusowi i Jego Matce, zamieszkujący te tereny, a więc ziemię mełgiewską, świdnicką, piasecką, trawnicką, biskupicką, fajsławicką i inne okoliczne terytoria, pragną kultywować swoją miłość do Matki Najświętszej wiedząc, że wędrowanie z Nią przez życie jest wielką pomocą w trudach, a Jej opieka pozwala przetrwać wielki nawałnice, jakie ludzkie życie nękają. Obierając ją sobie za Przewodniczkę i Królową pragną wędrować do Jej tronu, by tam, na Jasnej Górze dziękować za nieustanną opiekę, wsparcie, matczyną miłość i prosić o pomoc w sprawach trudnych i bolesnych. Potomkowie z tychże grodów i okolicznych miejscowości skupieni w grupie 13, pragną wyruszyć po raz kolejny, z sercami pełnymi radości, że będzie dane znowu spotkać się z tak wspaniałą Królową i Matką Ludu Bożego.