AKTUALNOŚCI

Informacje

45. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od 45 lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje
w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach. W drodze na Jasną Górę, przyświecać nam będzie hasło: „Drogowskazy Nowego Człowieka”. Partnerem pielgrzymki w tym roku będzie Ruch Światło-Życie, który przeżywa swój jubileusz 50 lat istnienia w Lublinie.

W tym roku ze względów organizacyjnych pielgrzymować będziemy w następującym porządku:

KOLUMNA I i II
Grupa 2 (z którą pielgrzymują grupy 1 i 4)
Grupa 3
Grupa 7 (z którą pielgrzymuje grupa 6)
Grupa 10 (z którą pielgrzymuje grupa 12)
Grupa 13
Grupa 16

KOLUMNA III
Grupa 9
Grupa 14
Grupa 15
Grupa 17 (z którą pielgrzymuje grupa 18)
Grupa 19

Jak co roku wyjście z Lublina zaplanowano 3 sierpnia po Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej o godzinie 8.30. Pielgrzymka przez kilka dni pójdzie w dwóch kolumnach, wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu. Wędrówka potrwa 12 dni. Do Częstochowy dotrzemy 14 sierpnia. Pątnicy mają do przejścia około 320 kilometrów.

Zapisy w parafiach do 26 lipca. Od 27 lipca zapisy będą prowadzone w sekretariacie przed lubelską Archikatedrą, codziennie do wyjścia pielgrzymki w godz. 10.00 – 17.00. W tym roku będzie możliwość zapisów na pielgrzymkę drogą elektroniczną.

ZAPISY ON-LINE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pielgrzymów, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w całej pielgrzymce wprowadzamy wariant pielgrzymowania pod hasłem „Ile możesz”. Codziennie z Lublina autokar będzie dowoził pielgrzymów na szlak pielgrzymkowy. Zapisy na ten wariant pielgrzymowania tylko drogą elektroniczną. Szczegóły na stronie www.pielgrzymka.lublin.pl.

Koszt uczestnictwa wynosi 90 zł. Opłata uwzględnia m.in. transport bagaży, kupno lekarstw i materiałów opatrunkowych, tzw. gadżety pielgrzymkowe, informatory oraz ubezpieczenie NW.  Jak co roku przewidziane są zniżki.

Pielgrzymka posiada specjalną promocję dla rodzin:

2 osoby z rodziny wpisowe – 150 zł

3 osoby i więcej wpisowe – 200 zł.

Pielgrzymi pełniący posługę w grupie płacą wpisowe 75 zł (decyzję o funkcyjnych podejmuje Przewodnik grupy):

– 4 porządkowych

– 5 osób ze scholi

– 2 łącznościowców

– 2 kwatermistrzów.

Udział nieletnich w pielgrzymce jest możliwy według zasad:

dzieci do lat 15 – w towarzystwie osoby dorosłej wskazanej na liście

w wieku 16-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców albo prawnych opiekunów, złożonego u Księdza Proboszcza.

Również i w tym roku będzie można wesprzeć fundusz Idę z Tobą. Jest wiele osób, które nie mogą wybrać się na pątniczy szlak, gdyż sytuacja finansowa nie pozwala im na pokrycie kosztów pielgrzymki. Dlatego zapraszamy chętnych, by wsparli nasz Fundusz. W ten sposób pielgrzym, który będzie korzystał z takiej pomocy poniesie intencję ofiarodawcy przed tron Matki Bożej.

Organizatorem 45. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę jest Duszpasterstwo Pielgrzymka Archidiecezji Lubelskiej.

Przewodnikiem jest ks. Mirosław Ładniak, ul. Paderewskiego 20, 20-860 Lublin,

tel. 507 032 028.

Lista zapisów do grup pielgrzymkowych

Lista – Fundusz „Idę z Tobą”

 

Polityka prywatności