AKTUALNOŚCI

Zapisy

ZAPISY ON-LINE

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od 45 lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach. W drodze na Jasną Górę, przyświecać nam będzie hasło: „Drogowskazy Nowego Człowieka”. Partnerem pielgrzymki w tym roku będzie Ruch Światło-Życie, który przeżywa swój jubileusz 50 lat istnienia w Lublinie.

Jak co roku wyjście z Lublina zaplanowano 3 sierpnia po Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej o godzinie 8.30. Pielgrzymka przez kilka dni pójdzie w dwóch kolumnach, wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu. Wcześniej, bo już 1 sierpnia, wyjdą w trasę pątnicy z Chełma. Z główną kolumną pielgrzymki połączą się 6 sierpnia w Annopolu. Wędrówka potrwa 12 dni. Do Częstochowy dotrzemy 14 sierpnia. Pątnicy mają do przejścia około 320 kilometrów.

Zapisy w parafiach do 26 lipca. Od 27 lipca zapisy będą prowadzone w sekretariacie przed lubelską Archikatedrą, codziennie do wyjścia pielgrzymki w godz. 10.00 – 17.00. W tym roku będzie możliwość zapisów na pielgrzymkę drogą elektroniczną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pielgrzymów, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w całej pielgrzymce wprowadzamy wariant pielgrzymowania pod hasłem „Ile możesz”. Codziennie z Lublina autokar będzie dowoził pielgrzymów na szlak pielgrzymkowy. Zapisy na ten wariant pielgrzymowania tylko drogą elektroniczną. Szczegóły na stronie www.pielgrzymka.lublin.pl.

Koszt uczestnictwa wynosi 90 zł. Opłata uwzględnia m.in. transport bagaży, kupno lekarstw i materiałów opatrunkowych, tzw. gadżety pielgrzymkowe, informatory oraz ubezpieczenie NW.  Jak co roku przewidziane są zniżki.

Pielgrzymka posiada specjalną promocję dla rodzin:

2 osoby z rodziny wpisowe – 150 zł

3 osoby i więcej wpisowe – 200 zł.

Pielgrzymi pełniący posługę w grupie płacą wpisowe 75 zł (decyzję o funkcyjnych podejmuje Przewodnik grupy):

– 4 porządkowych

– 5 osób ze scholii

– 2 łącznościowców

– 2 kwatermistrzów.

Udział nieletnich w pielgrzymce jest możliwy według zasad:

dzieci do lat 15 – w towarzystwie osoby dorosłej wskazanej na liście

w wieku 16-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców albo prawnych opiekunów, złożonego u Księdza Proboszcza.

Zapisy do grup zakonnych 3, 9 i 19 odbywają się odpowiednio:

Gr. 3 – przy Kościele na Poczekajce

https://www.facebook.com/trojeczka

Gr 9 -przy Kościele Akademickim KUL

https://da.kul.pl/pielgrzymka-na-jasna-gore/

Gr. 19 -przy Bazylice oo. Dominikanów

https://da.lublin.dominikanie.pl/contact-us.html

Lista zapisów do grup pielgrzymkowych